Wetenschappelijk onderzoek

De gynaecologen van het MMC vinden het erg belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren.

Continu onderzoek door Philips, TU Eindhoven en MMC

Philips, TU Eindhoven en MMC doen gezamenlijk continu onderzoek op het gebied van de verloskundige zorg. Meer dan 20 onderzoekers doen binnen dit zogenaamde ‘Impuls-project’ onderzoek naar manieren om de zorg nog verder te verbeteren.

Drie hoogleraren

Binnen de vakgroep gynaecologie werken twee hoogleraren: prof. dr. Marlies Bongers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht en prof. dr. Guid Oei, verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Binnen de vakgroep kindergeneeskunde is hoogleraar prof. dr. Sidarto Bambang Oetomo verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nauwe samenwerking met Medsim

Onze afdeling heeft een nauwe relatie met 'Medsim'. Een medisch simulatie centrum waarbij (verloskundige) spoedsituaties getraind kunnen worden op levensechte poppen. Een aantal van onze gynaecologen geeft hier trainingen aan verloskundige afdelingen van ziekenhuizen vanuit het hele land. Kraamverzorgsters, verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen worden allemaal gezamelijk intensief getraind op medisch handelen en communicatie. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat teamtrainingen leiden tot betere zorg.

Onderzoek naar beste behandelingen patiënt

Ook vindt er veel onderzoek plaats om vast te stellen welke behandelingen werkelijk het beste zijn voor de patiënt. Dit evaluatie onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere grote ziekenhuizen in Nederland en staat bekend als bekend als het consortium. Binnen dit consortium worden studies verricht zowel op het gebied van verloskunde, fertiliteit, gewone gynaecologie alsook de bekkenbodemproblematiek. Hieraan doen inmiddels meer dan 40 ziekenhuizen mee. Voor meer informatie over deze studies zie www.studies-obsgyn.nl.

Onderzoek op gynaecologisch gebied

Daarnaast wordt er ook veel onderzoek gedaan op gynaecologisch gebied. De behandeling van hele hevige menstruaties vindt in het MMC al jaren plaats met behulp van zogenaamde ablatietechnieken. Met korte ingreepjes kan een zeer sterke vermindering van bloedverlies verkregen worden. Verschillende van deze effectieve technieken worden vergeleken. Bovendien wordt er nu vanuit de gynaecologen in het MMC een landelijk onderzoek gedaan waarbij de effectiviteit van het Mirena spiraal wordt vergeleken met een ablatie techniek voor vrouwen met hevige menstruaties ( MIRA studie). Het moment van plaatsen van het Mirena spiraal is eveneens onderwerp van een onderzoek (TIME studie). Er wordt bovendien steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden om behandelingen voor patiënten zo goed mogelijk op de polikliniek te verrichten zodat narcose en behandeling op de operatiekamer niet meer nodig zijn.

Deelname onderzoek 

Het gevolg van het wetenschappelijk onderzoek dat verricht wordt in het MMC is dat de cliënten en patiënten van het MMC kennis kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daarbij wordt altijd eerst gevraagd of de patiënt dat wil. Bij al het onderzoek dat in het MMC gebeurt en waar patiënten bij betrokken zijn is vooraf toestemming verkregen van de Medisch Ethische Toetsings Commissie. Doordat de gynaecologen zo  onderzoeks-minded zijn, weet u zeker dat er altijd zorgvuldig gezocht wordt naar de optimale behandeling voor u als individu.
 

 

Kwaliteit geboortezorg in beeld

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek
(040) 888 83 80

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving