Verloskundig samenwerkingsverband

Sinds februari 2002 bestaat er een officieel samenwerkingsverband tussen het verloskundig team van het Máxima Medisch Centrum locatie Veldhoven en de vrijgevestigde verloskundigen rondom ons ziekenhuis (verloskundige samenwerkingsverband: VSV). Landelijk is er een lijst opgesteld van medische indicaties. Welke zwangere kan thuis of poliklinisch onder leiding van de vrijgevestigde verloskundige bevallen en voor welke zwangere bestaat er een medische reden om onder leiding van het verloskundig team in het ziekenhuis te bevallen? Deze lijst werken we in dit samenwerkingsverband op regionaal niveau verder uit. In ons VSV stellen we gezamenlijk richtlijnen op over het verwijzen en terugverwijzen van patiënten. Regelmatig zijn er momenten van overleg en nascholing.

Gezamenlijk proberen we ketenzorg te geven. Goede afstemming van zorg zodat voor u de overgang van thuis naar ziekenhuis en weer terug naar huis vloeiend verloopt.

Wanneer u op het eind van de zwangerschap door uw verloskundige naar ons ziekenhuis bent verwezen en u vindt het prettig wanneer uw verloskundige bij de bevalling is, dan is zij van harte welkom.

transparant_1 lege regel

Transmurale richtlijnen

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek
(040) 888 83 80

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

Routebeschrijving